Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

JoeStarostka
3707 0b62 500
Reposted frompulperybka pulperybka
JoeStarostka
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
JoeStarostka
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

March 04 2017

6311 63a1 500

Liv Tyler by Mikel Roberts

JoeStarostka
4091 345a 500
Reposted fromxanth xanth vialooziker looziker
JoeStarostka
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viapiehus piehus
JoeStarostka
1283 a153
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus

July 10 2015

JoeStarostka
7960 b6f0
Reposted frombbiglove bbiglove viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
6724 c14a 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
1808 389d 500

s-h-i-f-t-y:

I have this tshirt. It’s 18 years old.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapiehus piehus
JoeStarostka
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viapiehus piehus

July 08 2015

JoeStarostka
4049 742e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
8292 5537 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
Reposted fromnameherhope nameherhope viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
2448 d828
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl