Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

JoeStarostka
6960 cb28

July 07 2015

JoeStarostka
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viaguniaaaaaa guniaaaaaa
JoeStarostka
5253 bdab 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
7601 1e06
Reposted fromoutline outline viapiehus piehus
JoeStarostka
9414 111f 500
haha
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapiehus piehus
JoeStarostka
8750 4738 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viapiehus piehus
JoeStarostka
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapiehus piehus
2155 edf6 500

Kyra Santoro

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia

July 05 2015

JoeStarostka
JoeStarostka
2360 0786
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

July 02 2015

JoeStarostka
4197 f334 500
Reposted fromcontroversial controversial viapiehus piehus
JoeStarostka
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viapiehus piehus
JoeStarostka

July 01 2015

JoeStarostka
3794 b1ec
klasyka gatunku
Reposted frompiehus piehus
JoeStarostka
JoeStarostka
9033 c005 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viapiehus piehus
JoeStarostka
5056 bcc5 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viaczinok czinok
JoeStarostka
1459 d514 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viaczinok czinok
JoeStarostka
...nowy przybysz pyta miejscowego: "Jacy są ludzie w tym mieście?", a zagadnięty odpowiada pytaniem:"A jacy byli w poprzednim?". Przybysz mówi: "Złośliwi i nieprzyjemni". Miejscowy kwituje to krótko: "W takim razie i tu na takich trafisz". Następnego dnia kolejny nowy mieszkaniec wchodzi do baru i pyta gości, jacy są ludzie w tym mieście. Miejscowy pyta: "A jacy byli w poprzednim?". Przybysz odpowiada: "Życzliwi i szczodrzy" , na co miejscowy orzeka: "W takim razie i tu na takich trafisz". [...] Przyciągasz to, co masz w sobie. Gdziekolwiek pójdziesz, tam już jesteś.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viaikhakima ikhakima
JoeStarostka
4743 37e2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl